Beaufortova stupnice

stupeň rychlost větru slovní označení 1 slovní označení 2 znaky na souši
m/s km/h
0 0–0,2 0–1 bezvětří Kouř stoupá svisle vzhůru.
1 0,3–1,5 1–5 vánek Kouř už nestoupá úplně svisle, korouhev nereaguje.
2 1,6–3,3 6–11 větřík slabý vítr Vítr je cítit ve tváři, listí šelestí, korouhev se pohybuje.
3 3,4–5,4 12–19 slabý vítr mírný vítr Listy a větvičky v pohybu, vítr napíná prapory.
4 5,5–7,9 20–28 mírný vítr dosti čerstvý vítr Vítr zvedá prach a papíry, pohybuje větvičkami a slabšími větvemi.
5 8,0–10,7 29–38 čerstvý vítr Hýbe listnatými keři, malé stromky se ohýbají.
6 10,8–13,8 39–49 silný vítr Pohybuje silnějšími větvemi, telegrafní dráty sviští, používání deštníku se stává obtížným.
7 13,9–17,1 50–61 mírný vichr prudký vítr Pohybuje celými stromy, chůze proti větru obtížná.
8 17,2–20,7 62–74 čerstvý vichr bouřlivý vítr Láme větve, vzpřímená chůze proti větru je již nemožná.
9 20,8–24,4 75–88 silný vichr vichřice Vítr působí menší škody na stavbách (strhává komíny, tašky ze střechy).
10 24,5–28,4 89–102 plný vichr silná vichřice Na pevnině se vyskytuje zřídka, vyvrací stromy a ničí domy.
11 28,5–32,6 103–117 vichřice mohutná vichřice Rozsáhlé zpustošení plochy.
12 32,7 a více 118 a více orkán Ničivé účinky odnáší domy, pohybuje těžkými hmotami.